obrázek

ZŠ Floriána Bayera KOPŘIVNICE

Štramberská 189


Přípravná třída ZŠ


   

                                      

Dne 2. září 2013 škola otevřela 
PŘÍPRAVNOU TŘÍDU SLUNÍČKO
pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné.

 

Přípravná třída poskytuje individuální přístup k dětem podle jejich specifických potřeb. Vhodné metody a formy práce přispívají k rozvoji samostatnosti, sebeovládání, udržení pozornosti a podporují kladný vztah k sobě i k druhým.

 

V dopoledních hodinách (8:00 – 11:40) se děti věnují rozvíjejícím činnostem v oblastech: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, dále se rozvíjí výtvarné, hudební, dramatické a tělesné schopnosti a dovednosti.  Také je zde zařazena řečová a grafomotorická průprava. Děti v přípravné třídě se učí základním návykům a povinnostem, sebeobsluze, hygienickým návykům a sociálním činnostem. Veškeré činnosti jsou prováděny hravou formou a v přátelském prostředí. Vzdělávací program ,,Svět kolem je barevný, místo je tu pro všechny” usnadňuje úspěšný start a bezproblémové zvládnutí požadavků běžné ZŠ, kam děti po absolvování přípravné třídy nastupují.

 

Stravování je možno zajistit v Základní a Mateřské škole Motýlek. Děti mohou navštěvovat bezplatně školní družinu. Docházka do přípravné třídy je bezplatná, navíc děti dostávají školní potřeby v hodnotě 200,-Kč zdarma.

 

Činnost PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY podporuje výrazně projekt EU – OPVK ,,Škole s místem pro všechny” (pomůcky, materiál pro práci, výlety, společné vzdělávání s rodiči, divadla, kina, besídky, soutěže).

Podmínky vzdělávání:

- Činnost přípravné třídy v dopoledních hodinách (8:00– 11:40)

- Počet žáků ve třídě (7 až 15)

- Zajištění stravování v Základní a Mateřské škole Motýlek

 

 

 


Fotogalerie

PT 1.JPG zvětšit
PT 1.JPG
PT 2.JPG zvětšit
PT 2.JPG
PT 3.JPG zvětšit
PT 3.JPG
v ZOO 1 zvětšit
v ZOO 1
v ZOO 2 zvětšit
v ZOO 2
v ZOO 3 zvětšit
v ZOO 3
v ZOO 4 zvětšit
v ZOO 4

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.